Digivega Teknoloji Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


DigiVega Teknoloji Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 10. maddede yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddede yer alan “İlgili Kişinin Hakları” kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, kapsamlarında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği gibi konularda siz müşterilerimizin sahip olduğu hakları ile ilgili bilgilendirmede bulunmak isteriz. KVK Kanunu’nda tanımlı DigiVega Teknoloji Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. isimli şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bahsi geçen tüm güvenlik tedbirlerine rağmen olası herhangi bir saldırı sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.